vlieland wind

verhaal van de maand

Helemaal alleen stond de vrouw in een donkere wereld. Ze zag geen hand voor ogen op deze rand van zee en strand waarboven zand haar huid en kleding schuurde en waaromheen ieder levend wezen leek weggevaagd. Alleen zij was er, en de wind. Keihard probeerde hij haar in beweging te krijgen, terwijl zij terug duwde en bedacht hoe vreemd het was dat het voelde alsof ze niet alleen was. ‘Wind’, zei ze in een kinderlijke poging te benoemen wat ze voelde. ‘Fffftttt’, blies hij in haar oren, en hoewel hij niet haar taal sprak, wist ze toch dat ze stil moest zijn. Zwijgend stond ze, terwijl de wind om haar heen danste, met haar jas speelde, en met haar. En hoewel ze nog steeds niets zag, voelde het ineens alsof er iemand naast haar stond. ‘Wie ben je’, riep ze.

‘Wind’, dacht ze, hoewel geen antwoord haar bereikte. ‘Wind is maar een woord’, hoorde ze daarna in het bulderen van de storm. ‘Waarom wil je alles in woorden vangen?’ ‘Omdat ik het dan begrijp’, zei de vrouw. ‘En wat begrijp je dan’, vroeg de wind terwijl hij haar wangen schuurde, in haar oren brulde en haar op de knieën dwong om ten slotte met een krachtige beweging haar hoofd leeg te blazen. Daarna was het stil. Windstil.  ‘Voel je dat ieder woord te klein is om mij te vangen?’, vroeg de wind. ‘Dat alles wat ik ben, mijn hele wezen, niet in woorden uit te drukken is?’ De vrouw zweeg, ze moest wel, haar hoofd was immers leeggeblazen. Daarna gebeurde er iets vreemds. De wind pakte haar hand. ‘Kijk eens goed om je heen’, zei hij. De vrouw deed wat de wind zei en hoewel ze nog steeds niets zag, wist ze toch dat er een hele groep mensen om haar heen stond. Ze kon hun gezichten bijna zien. ‘Hoe minder je ogen zien, hoe meer ruimte er is om echt te kijken’, sprak de wind. ‘Zoals je ook veel meer hoort, wanneer het stil is.  Luister maar. De mooiste verhalen leven in stilte.’

© verhaal: marlijn nijboer / foto: maartje hoek

Een gedachte over “verhaal van de maand”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *